नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय उदयपुर
उदयपुर

उदेश्य

  • भूमि, भूस्वामित्व र भूमि उपभोगको महत्वलाई प्रश्रय दिने,
  • सेवाग्राहीको कार्य चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी ढंगले समयमै गराउने,
  • राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याउने,
  • भूमि व्यवस्थापनलाई सरल, सेवा मुखी बनाउने,
  • माेठ श्रेस्ता, तामेली व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)