नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय उदयपुर
उदयपुर

सूचना / परिपत्र / सूचना

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

 

२०७७।४।९ मा प्रकाशित सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना


२०७७।१०।२३ मा प्रकाशित सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना


भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी प्रकाशित सूचना २०७७।१२।०१


२०७८।०१।१० मा प्रकाशित सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)